Wybierz interesujące Cię szkolenie

Szkolenia pracowników zabezpieczenia technicznego

Szkolenia do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
E-learning: rozpoczniesz kurs w 15 minut - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
Tryb dzienny - Szczecin: 16.09.2024 r. - 20.09.2024 r.
Zapisy: tel.: 603 480 777, e-mail lub formularz rezerwacji.

Szkolenia pracowników ochrony fizycznej

Szkolenia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz szkolenia doskonalące umiejętności KPOF (obowiązkowe co 5 lat).
Tryb weekendowy - Szczecin: od dnia 20.07.2024 r.
Czas trwania: 31 dni szkoleniowe (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00)
Zapisy: tel.: 603 480 777, e-mail lub formularz rezerwacji.

Szkolenia do egzaminu na pozwolenie na broń

Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu na pozwolenie na broń / legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
E-learning: rozpoczniesz kurs w 15 minut - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
Tryb dzienny i weekendowy - zajęcia do indywidualnego uzgodnienia.
Zapisy: tel.: 603 480 777, e-mail lub formularz rezerwacji.

Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych.
Tryb dzienny i weekendowy - zajęcia do indywidualnego uzgodnienia.
E-learning: rozpoczniesz kurs w 15 minut - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
Zapisy: tel.: 603 480 777, e-mail lub formularz rezerwacji.

Kursy samoobrony dla Pań i Panów

Kursy nauczające zachowania i postępowania w sytuacjach zagrożenia - poznasz techniki, dzięki którym przestaniesz być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec Ciebie przemocy.
Tryb weekendowy - Szczecin: nabór otwarty.
Zapisy: tel. 603 480 777, email lub formularz rezerwacji.

Szkolenia do uzyskania licencji detektywa

Szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
E-learning: rozpoczniesz kurs w 15 minut - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
Tryb weekendowy - Szczecin: 6 dni szkoleniowych (zajęcia w soboty i niedziele)
Zapisy: tel.: 603 480 777, e-mail lub formularz rezerwacji.

Jednodniowe warsztaty praktyczne z montażu systemów alarmowych

Systemy sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu.
Tryb dzienny i weekendowy - Szczecin: według kolejności zgłoszeń.
Forma: jeden na jednego - uczestnik/szkoleniowiec
Zapisy: tel. 603 480 777, email lub formularz rezerwacji.

Szkolenia dla inwestorów i administratorów systemów alarmowych

Szkolenia dla osób sprawujących nadzór nad ochroną techniczną obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
Tryb dzienny i weekendowy - Szczecin: nabór otwarty.
Zapisy: tel. 603 480 777, email lub formularz rezerwacji.

Szkolenia obejmujące ochronę imprez masowych

Szkolenia kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych oraz członków służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych.
Tryb weekendowy - Szczecin: tylko grupy zorganizowane.
Zapisy: tel. 603 480 777, email lub formularz rezerwacji.

Szkolenia z zakresu nauki instalowania, konserwacji oraz eksploatacji systemów alarmowych

Zakres - Instalowanie systemów sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz ich eksploatacja, konserwacja i naprawy w miejscach zainstalowania.
Tryb dzienny i weekendowy - Szczecin: według kolejności zgłoszeń.
Zapisy: tel. 603 480 777, email lub formularz rezerwacji.