Kurs pracownik zabezpieczenia technicznego

Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych

Powstanie i zakres działalności

Firma powstała w 2009 roku w wyniku jedenastoletniej aktywności zawodowej jej właściciela na rynku usług szkoleniowych realizowanych na rzecz osób dorosłych.

Firma prowadzi działalność:

 • gospodarczą:
  • zarejestrowaną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  • wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 7435.
 • oświatową:
  • wpisaną do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin w ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem WOś/I/4430/539/2011,
  • wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/0000/2010.
  • w ramach której uzyskaliśmy Akredytację Kuratora Oświaty.

Działalność oświatowa

pztfDziałalność oświatowa obejmuje:

 • kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy,
 • kształcenie dla branży ochrony własności i dóbr, w tym realizację kursów i szkoleń:
  • pracowników zabezpieczenia technicznego,
  • pracowników ochrony fizycznej,
  • osób ubiegających się o licencję detektywa.

Naszymi klientami są:

 • osoby indywidualne, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz inne urzędy administracji publicznej.

Działalność gospodarcza

pztf2Działalność gospodarcza obejmuje trzy główne obszary:

 • działalność szkoleniową w takich kierunkach kształcenia jak: informatyka i wykorzystanie komputerów, nauka języków obcych, sprzedaż, marketing, public relations, rozwój osobisty i kariera zawodowa, handel nieruchomościami, rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna, zarządzanie i administrowanie, rekreacja ruchowa oraz prace sekretarskie i biurowe,
 • poradnictwo zawodowe realizowane w ramach prowadzonej przez nas agencji poradnictwa zawodowego,
 • edukację sportową oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne.

W ramach wskazanych obszarów:

 • umożliwiamy nabycie indywidualnych umiejętności oraz rozwinięcie własnych zainteresowań i uzdolnień,
 • świadczymy pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielamy porady zawodowej oraz dobieramy kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Strategia firmy

targettSwoim Klientom zapewniamy atrakcyjne rozwiązania w zakresie nabywania przez nich kwalifikacji zawodowych oraz profesjonalizm w obsłudze Klienta. Nieustanne dostosowywanie kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy oraz wprowadzenie elastycznych form kształcenia przyczynia się do osiągania wysokiej pozycji na rynku usług szkoleniowych. Projakościowa orientacja na Klienta sprawia, że firma każdego dnia zyskuje na popularności.

baza szkoleniowa

Składamy podziękowania dla całego zespołu szkoleniowców i kierownictwa za profesjonalizm w prowadzeniu szkoleń na licencję detektywa.

Zdałem egzamin na dopuszczenie do posiadania broni (B). Macie super materiały. Będę was polecał. Dzięki za pomoc.

Szkolenie z kamerami szybkoobrotowymi PTZ (od wyjęcia z opakowania, po sterowanie i zarządzanie poprzez oprogramowanie) – rewelacja. Polecam wszystkim z branży i amatorom.