220 zł
Forma: e-learning | stacjonarnie
Czas: 8 godz.
Miejsc: 8

Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego - szkolenie stacjonarne

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie, które przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata (art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej).
500 zł
Czas: 16 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning
Miejsc: 6

Szkolenie z posługiwania się paralizatorem elektrycznym

Szkolenie w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizatorami elektrycznymi)
220 zł
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Czas: 8 godz.
Miejsc: 8

Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego - szkolenie online

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie, które przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata (art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej).
220 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Bezpieczeństwo w miejscu pracy z elementami samoobrony - pracowników socjalnych i innych

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych dla pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie; urzędników, komorników, taksówkarzy, pracowników wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli, kontrolerów biletów komunikacji miejskiej, ratowników medycznych, bankowców, kasjerów, pracowników działów obsługi interesanta, prywatnych detektywów itp.
1600 zł
Czas: 48 godz.
Miejsc: Ostatnie 4!

Pracownik zabezpieczenia technicznego - zabezpieczenia mechaniczne

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatację, konserwację, naprawy i awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (stacjonarnie lub e-learning) lub w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
800 zł
Czas: 40 godz.
Forma: weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Szkolenie doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

Szkolenie upoważnia do zachowania wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zakres kursu obejmuje: wyszkolenie strzeleckie (w tym strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby), przedstawienie aktualnego stanu prawnego, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz samoobronę i techniki interwencyjne.
680 zł
Czas: 16 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning
Miejsc: 8

Instalowanie bezprzewodowych systemów alarmowych

Szkolenie instalatorów bezprzewodowych systemów alarmowych. Szkolenie obejmuje instalację, eksploatację i konserwację systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu opartych o urządzenia Jablotron 100, Jablotron Oasis, DSC - Alexor lub Magic Watcher (rodzaj systemu pozostaje do wyboru przez uczestnika szkolenia). Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
680 zł
Czas: 16 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Instalowanie przewodowych systemów alarmowych

Szkolenie instalatorów przewodowych systemów alarmowych. Szkolenie obejmuje instalację, eksploatację i konserwację systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu opartych o urządzenia marki SATEL (Centrale: INTEGRA, VERSA, PERFECTA) lub marki DSC (rodzaj systemu pozostaje do wyboru przez uczestnika szkolenia). Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
680 zł
Czas: 16 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning
Miejsc: Ostatnie 3!

Instalowanie, eksploatacja i konserwacja systemów telewizji dozorowej CCTV

Szkolenie instalatorów i serwisantów systemów telewizji dozorowej (CCTV) - technologia analogowa i AHD. Szkolenie obejmuje montaż, konfigurację, eksploatację i konserwację systemów telewizji dozorowej (CCTV i CCTV AHD). Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
680 zł
Czas: 16 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Instalowanie, konserwacja i naprawy systemów cyfrowej telewizji dozorowej CCTV IP

Szkolenie instalatorów i serwisantów cyfrowej telewizji dozorowej CCTV IP. Szkolenie obejmuje instalowanie, eksploatację, konserwację i naprawy systemów cyfrowej telewizji dozorowej (CCTV IP) zbudowanych w oparciu o urządzenia wykorzystujące protokół IP. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
720 zł
Forma: dziennie | weekendowo
Czas: 8 godz.
Miejsc: 7

Szkolenie operatorów stacji monitorowania sygnałów alarmowych

Szkolenie obejmuje przygotowanie pracowników ochrony fizycznej do zajmowania stanowiska Operatora stacji monitorowania sygnałów alarmowych. W ramach szkolenia nabędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania czynności polegających na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz procedur postępowania w przypadku zdarzeń alarmowych i technicznych.
145 zł
Forma: e-learning 7 dni
Miejsc: Ostatnie 4!

Szkolenie do egzaminu na pozwolenie na broń - szkolenie online dla KPOF

Szkolenie online obejmujące przygotowanie kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni” w celu ochrony osób i mienia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych). (Część teoretyczna egzaminu).
1040 zł
Czas: 16 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: 6

Kurs strzelecki wraz ze szkoleniem do egzaminu na pozwolenie na broń

Kurs strzelecki wraz z przygotowaniem do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń” / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”. Zajęcia realizowane są stacjonarnie (tryb dzienny / zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia praktyczne) indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) lub w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: 6

Ćwiczenia praktyczne - instalacja i konserwacja systemów alarmowych Jablotron

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne z zakresu instalowania, eksploatacji i konserwacji systemów alarmowych (elektronicznych systemów zabezpieczeń) opartych o urządzenia Jablotron 100 lub Jablotron OASIC (do wyboru przez uczestnika szkolenia). Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 2!

Ćwiczenia praktyczne - instalacja i konserwacja systemów alarmowych marki Satel

Ćwiczenia obejmują instalowanie, eksploatację oraz konserwację systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu marki SATEL (Centrale: INTEGRA, VERSA, PERFECTA) - rodzaj systemu pozostaje do wyboru przez uczestnika szkolenia. Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktykę. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 2!

Ćwiczenia praktyczne - instalacja i konserwacja systemów alarmowych marki DSC

Ćwiczenia obejmują instalowanie, eksploatację oraz konserwację systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu marki DSC. Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktykę. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 3!

Ćwiczenia praktyczne - instalacja i konserwacja systemów telewizji dozorowej CCTV AHD

Ćwiczenia obejmują instalowanie, konfigurację, eksploatację i konserwację systemów telewizji dozorowej CCTV lub CCTV AHD (rodzaj systemu pozostaje do wyboru przez uczestnika szkolenia). Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktykę. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Ćwiczenia praktyczne - instalowanie systemów cyfrowej telewizji dozorowej CCTV IP

Ćwiczenia obejmują instalowanie, konfigurację, eksploatację i konserwację systemów cyfrowej telewizji dozorowej (CCTV) zbudowanych w oparciu o kamery IP marki NOVUS, VIVOTEK lub BCS (do wyboru przez uczestnika). Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
950 zł
Czas: 20 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Praktyki instruktorskie

Praktyki i staże instruktorskie dla uczestników kursów instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona. Praktyka obejmuje: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktora, samodzielne demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorowi podczas zajęć, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zajęcia prowadzone są zarówno w małych, jak i w dużych grupach szkoleniowych (5-10 lub 11-30 osób). Czas trwania praktyki wynosi nie mniej niż 20 godzin zegarowych. Program praktyki może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
1050 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Kurs samoobrony (zakres trzeci)

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki (poziomu pierwszego), dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
880 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Kurs samoobrony (zakres drugi)

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki (poziomu drugiego), dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
600 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Kurs samoobrony (zakres pierwszy)

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki (poziomu pierwszego), dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
1200 zł
Czas: 60 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Kurs samoobrony (zakres rozbudowany)

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki, dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
500 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Kurs samoobrony dla Pań

Kurs samoobrony dla kobiet (dziewcząt) oparty na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Nauczysz się, jak będąc w domu, na ulicy, w szkole lub innym miejscu publicznym nie czuć się bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec Ciebie przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
900 zł
Czas: 60 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 2!

Kurs samoobrony i technik interwencyjnych

Kurs obejmuje zajęcia praktyczne z zakresu stosowania technik samoobrony i technik interwencyjnych przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Nauczysz się, jak się bronić w razie próby użycia wobec Ciebie przemocy i jak dokonać skutecznej interwencji wobec sprawcy niebezpiecznego czynu przestępczego. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek. Program kursu może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
510 zł
Czas: 14 godz.
Forma: e-learning
Miejsc: Ostatnie 2!

Opracowywanie planów ochrony

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu opracowywania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Zajęcia realizowane są stacjonarnie (tryb dzienny / zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia praktyczne) indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) lub w małych grupach szkoleniowych (w przypadku grup zgłoszenia zorganizowanych).
650 zł
Forma: dziennie | weekendowo
Czas: 40 godz.
Miejsc: Ostatnie 5!

Szkolenie doskonalące KPOF

Zakres szkolenia obejmuje: wyszkolenie strzeleckie (w tym strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby), przedstawienie aktualnego stanu prawnego, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz samoobronę i techniki interwencyjne. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
610 zł
-100 zł
510 zł
Czas: 10 godz.
Forma: e-learning
Miejsc: Ostatnie 3!

Ochrona wartości pieniężnych

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz z zakresu sposobu zachowania się (postępowania) w sytuacjach zagrożenia pracowników wykonujących zadania związane z obsługą kasową oraz przenoszeniem i przewożeniem wartości pieniężnych, np. napad na kasę, napad podczas transportowania (przenoszenia, przewożenia) wartości pieniężnych.
590 zł
Czas: 26 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: 10

Służba porządkowa i informacyjna na imprezach masowych

Szkolenie kierowane jest do osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterze członka służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych. W relatywnie krótkim czasie uzyskasz nowe kompetencje zawodowe, które są poszukiwane na rynku branży ochrony osób i mienia i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Możesz podejmować zatrudnienie w ochronie imprez masowych (np. artystyczno-rozrywkowych, sportowych, w tym meczy piłki nożnej).
1650 zł
Czas: 52 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: 10

Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych

Szkolenie kierowane jest do osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterze kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych. W relatywnie krótkim czasie uzyskasz nowe kompetencje zawodowe, które są poszukiwane na rynku branży ochrony osób i mienia i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Możesz podejmować zatrudnienie w ochronie imprez masowych (np. artystyczno-rozrywkowych, sportowych, w tym meczy piłki nożnej).
720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Ćwiczenia praktyczne - instalacja i konserwacja systemów alarmowych Alexor

Ćwiczenia obejmują instalowanie, eksploatację oraz konserwację bezprzewodowych systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu ALEXOR. Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktykę. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).
165 zł
Forma: e-learning 7 dni
Miejsc: 6

Szkolenie do egzaminu na pozwolenie na broń - poszerzone

Szkolenie online obejmujące przygotowanie do złożenia egzaminu umożliwiającego uzyskanie „Pozwolenia na broń” / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni” w celach ochrony osób i mienia, ochrony osobistej, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych + zarządzanie magazynem broni. (Część teoretyczna egzaminu).
1880 zł
Czas: 64 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Szkolenie administratorów systemów alarmowych

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje administrowanie, projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania. Zajęcia realizowane są stacjonarnie (tryb dzienny / zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia praktyczne).
1600 zł
Czas: 30 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: 6

Szkolenie inwestorów i administratorów systemów alarmowych

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zarządzanie i administrowanie systemami alarmowymi wykorzystywanymi do ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających ochronie. Zajęcia realizowane są stacjonarnie (tryb dzienny / zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia praktyczne) - indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) lub w małych grupach szkoleniowych (w przypadku grup zgłoszenia zorganizowanych).
2850 zł
Czas: 229 godz.
Forma: weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Uzupełnienie wykształcenia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Szkolenie do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dla absolwentów uczelni kształcących w zakresie: prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Szkolenie potwierdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
2950 zł
Czas: 245 godz.
Forma: weekendowo
Termin: od dnia 20.07.2024 r. - 31 dni
Miejsc: Ostatnie 3!

Szkolenie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne z wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
2690 zł
Czas: 50 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: 6

Szkolenie na licencję detektywa - tryb dzienny

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego bez dodatkowych egzaminów otrzymanie licencji detektywa. Czas trwania szkolenia wynosi 51 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć programowych i 1 godzin1 zaliczenia końcowego.
1380 zł
Czas: 50 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: Ostatnie 4!

Szkolenie na licencję detektywa - Tryb weekendowy i przez Internet

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego bez dodatkowych egzaminów otrzymanie licencji detektywa. Czas trwania szkolenia wynosi 51 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć programowych i 1 godzina zaliczenia końcowego.
1980 zł
Czas: 64 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 0!

Pracownik zabezpieczenia technicznego - aministrowanie, projektowanie i montaż

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują administrowanie, projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania + sporządzanie planów ochrony.
1760 zł
Czas: 64 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Pracownik zabezpieczenia technicznego - projektowanie i montaż + Norma Obronna

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania.
1580 zł
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Czas: 64 godz.
Miejsc: 6

Pracownik zabezpieczenia technicznego - projektowanie i montaż systemów alarmowych

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania.
1350 zł
Czas: 48 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: 8

Pracownik zabezpieczenia technicznego - montaż systemów alarmowych

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania.
1450 zł
Czas: 48 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 2!

Pracownik zabezpieczenia technicznego - montaż systemów alarmowych + Norma Obronna

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania.