kurs dorabianie kluczy i awaryjne otwieranie drzwi

Jeśli nie posiadasz wymaganego wykształcenia ...

a zamierzasz świadczyć usługi w zakresie:

  • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania (np.: urządzeń do przechowywania wartości: szaf kasjerskich, sejfów, szaf depozytowych, śluz transferowych, skrytek, kasetek, pojemników bezpiecznych, zamków, itp.),
  • dorabiania kluczy, których technologia wyrobu jest szczególnie chroniona,
  • awaryjnego otwierania pojazdów,
  • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania (np.: systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji pożaru, systemów telewizji dozorowej, systemów kontroli dostępu, urządzeń transmisji alarmów),
  • opracowywania planów ochrony w zakresie zabezpieczeń technicznych obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne),

zapraszamy na kurs pracowników zabezpieczenia technicznego, który:

  • kończy się wydaniem właściwego Zaświadczenia o ukończeniu kursu (wg wzoru MEN),
  • uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Pozostałe korzyści wynikające z nabytych uprawnień

  • możliwość ubiegania się o koncesję MSWiA do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczeń technicznych (po uzyskaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego),
  • możliwość zajmowania stanowisk związanych z organizowaniem i kierowaniem zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.