Ćwiczenia praktyczne - instalacja i konserwacja systemów alarmowych Alexor

720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne z zakresu instalowania, eksploatacji i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu opartych o urządzenia Alexor.

Forma realizacji

Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny):

 • tryb dzienny: wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku) - dzień tygodnia wybiera uczestnik,
 • tryb zaoczny: weekendowo (sobota lub niedziela),
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis szkolenia

 • Szkolenie obejmuje jeden dzień szkoleniowy i wynosi 8 godzin dydaktycznych.
 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie "jeden na jednego": uczestnik - szkoleniowiec) oraz w małych zespołach (w przypadku grup zorganizowanych).
 • Szkolenie kierowane jest do osób posiadających ogólną wiedzę w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń systemów zabezpieczenia technicznego osób i mienia, w tym z niski stopień znajomości zagadnień objętych zakresem szkolenia.
 • Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Dlaczego warto?

 • Zdobędziesz wiedzę na temat bezprzewodowego systemu alarmowego Alexor.
 • Nauczysz się jak szybko i wygodnie można zainstalować system alarmowy, bez kucia w ścianach i ingerencji w infrastrukturę obiektu (domu, mieszkania, miejsca pracy, miejsca wypoczynku i innych).
 • Dokonasz wyboru najbardziej efektywnego sposobu ochrony obiektu i ustalisz związane z tym procedury.
 • Zalogujesz wybrane elementy do centrali alarmowej oraz nauczysz się integrować system Alexor z innymi systemami alarmowymi.
 • Uzyskasz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Nabytą wiedzę i umiejętności możesz przełożyć na źródło swojego dochodu.

Ramowy program szkolenia

 • Budowa i charakterystyka urządzeń systemu.
 • Dobór urządzeń systemu.
 • Przebieg prac instalacyjnych i montażowych systemu.
 • Zasilanie systemu.
 • Podłączanie poszczególnych elementów systemu do centrali alarmowej.
 • Programowanie systemu.
 • Eksploatacja, konserwacja i obsługa awaryjna systemu.
 • Odpowiedzialność cywilna instalatora - konserwatora systemu.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Ćwiczenia praktyczne z montażu systemów alarmowych JABLOTRON

jablotron kurs

jablotron szkolenie