Kurs samoobrony i technik interwencyjnych

900 zł
Czas: 60 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 2!

Zakres kursu

Kursu obejmuje naukę stosowania technik samoobrony i technik interwencyjnych przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny):

 • tryb dzienny: wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku),
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele),
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Wymiar godzinowy kursu

 • Czas trwania kursu wynosi 60 godzin dydaktycznych, w tym:
  • 30 godzin z zakresu stosowania technik samoobrony,
  • 30 godzin z zakresu stosowania technik interwencyjnych.

Ramowy program kursu

Samoobrona:

 • postawy i poruszanie się w walce,
 • techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania,
 • pady i przewroty w walce wręcz,
 • sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi,
 • chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych,
 • uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń,
 • miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

Techniki interwencyjne:

 • techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób,
 • posługiwanie się pałką służbową,
 • techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
 • techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,
 • techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór czynny,
 • obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem,
 • obrona przed atakiem bronią palną,
 • podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce,
 • współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).