Ćwiczenia praktyczne - instalacja i konserwacja systemów telewizji dozorowej CCTV AHD

720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne z zakresu instalowania, konfiguracji, eksploatacji i konserwacji systemów telewizji dozorowej (CCTV i CCTV AHD) zbudowanych w oparciu o urządzenia marki NOVUS i BCS.

Forma i miejsce realizacji

Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny):

 • tryb dzienny: wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku) - dzień tygodnia wybiera uczestnik,
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele).
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis szkolenia

 • Szkolenie obejmuje jeden dzień szkoleniowy i wynosi 8 godzin dydaktycznych.
 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie "jeden na jednego": uczestnik - szkoleniowiec) oraz w małych zespołach (w przypadku grup zorganizowanych).
 • Szkolenie kierowane jest do osób posiadających ogólną wiedzę w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń systemów zabezpieczenia technicznego osób i mienia, w tym z niski stopień znajomości zagadnień objętych zakresem szkolenia.
 • Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Dlaczego warto?

 • Poznasz charakterystyki techniczne i funkcjonalne systemu telewizji dozorowej (przemysłowej), elementy składowe systemu oraz zasady jego konfigurowania.
 • Dowiesz się jak instalować system w dużej i małej firmie, domu, lokalu, biurze oraz w terenie zewnętrznym.
 • Będziesz potrafił dobrać odpowiednie parametry urządzeń (kamer, obiektywów, rejestratorów i innych związanych) w zależności od miejsca ich pracy.
 • Nauczysz się montażu, programowania i obsługi systemu.
 • Skonfigurujesz podgląd przez Internet umożliwiając obserwację monitorowanego obszaru z każdego miejsca, w którym się znajdziesz.
 • Będziesz potrafił dokonać konserwacji wybranych elementów systemu.
 • Oprócz tradycyjnego monitoringu wizyjnego, zapoznamy Cię z kamerami IP (na wybranych przykładach) i możliwościami lokalnej lub zdalnej obserwacji z poziomu infrastruktury sieciowej opartej na protokole IP.
 • Uzyskasz Zaświadczenie o ukończenu szkolenia.
 • Nabytą wiedzę i umiejętności możesz przełożyć na źródło swojego dochodu.

Ramowy program szkolenia

 • Wprowadzenie w problematykę systemów telewizji dozorowej.
 • Urządzenia wchodzące w skład systemu telewizji dozorowej i ich parametry (kamery, obiektywy, obudowy, monitory, urządzenia rejestrujące obraz).
 • Media transmisyjne sygnałów wizyjnych.
 • Sieci komputerowe (rodzaje sieci, protokół TCP/IP, DNS, urządzenia sieciowe).
 • Zarabianie kabli (wtyki BNC, RJ45).
 • Montaż i konfiguracja systemu.
 • Podłączanie i konfiguracja rejestratorów do pracy w sieci lokalnej i Internecie.
 • Przeglądy i konserwacja systemu.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Ćwiczenia praktyczne z montażu systemów CCTV IP

instalator_systemu_CCTV_szkolenie

szkolenie instalacja kamer CCTVIP