Ćwiczenia praktyczne - instalacja i konserwacja systemów alarmowych marki Satel

720 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 2!

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne z zakresu instalowania, eksploatacji i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu opartych o urządzenia marki SATEL (Centrale: INTEGRA, VERSA, PERFECTA) - do wyboru przez uczestnika szkolenia.

Forma i miejsce realizacji

Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny):

 • tryb dzienny: wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku) - dzień tygodnia wybiera uczestnik,
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele),
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis szkolenia

 • Szkolenie obejmuje jeden dzień szkoleniowy i wynosi 8 godzin dydaktycznych.
 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie "jeden na jednego": uczestnik - szkoleniowiec) oraz w małych zespołach (w przypadku grup zorganizowanych).
 • Szkolenie kierowane jest do osób posiadających ogólną wiedzę w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń systemów zabezpieczenia technicznego osób i mienia, w tym z niski stopień znajomości zagadnień objętych zakresem szkolenia.
 • Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Dlaczego warto?

 • Poznasz charakterystyki techniczne i funkcjonalne systemu sygnalizacji włamania i napadu, części składowe systemu, wymagania dotyczące montażu oraz zasady jego konfigurowania.
 • Dowiesz się jak instalować system.
 • Będziesz potrafił dobrać odpowiednie parametry urządzeń w zależności od potrzeb ochronnych oraz miejsca ich pracy.
 • Nauczysz się podłączania, uruchamiania, programowania i obsługi systemu.
 • Będziesz potrafił dokonać konserwacji/serwisowania wybranych elementów systemu.
 • Uzyskasz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Nabytą wiedzę i umiejętności możesz przełożyć na źródło swojego dochodu.

Ramowy program szkolenia

 • Budowa i charakterystyka urządzeń systemu alarmowego.
 • Dobór urządzeń systemu alarmowego.
 • Przebieg prac instalacyjnych i montażowych systemu alarmowego.
 • Zasilanie systemu, bilans energetyczny.
 • Podłączanie poszczególnych elementów systemu alarmowego do centrali alarmowej.
 • Programowanie systemu alarmowego, w tym przy użyciu oprogramowania komputerowego.
 • Eksploatacja, konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego.
 • Podłączenie systemu alarmowego do systemu monitorowania sygnałów alarmowych Monstrum 14.3.9.
 • Odpowiedzialność cywilna instalatora - konserwatora systemu alarmowego.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Ćwiczenia praktyczne z montażu systemów alarmowych marki DSC

szkolenie systemy dsc

dsc szkolenie target