Szkolenie doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

800 zł
Czas: 40 godz.
Forma: weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres kształcenia

Szkolenie doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Obowiązek ustawowy

 • Zgodnie z Art. 38b ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu".

Forma, miejsce realizacji i koszt szkolenia

 • Tryb dzienny (w tym wieczorowo): w wybranych dniach tygodnia (od poniedziałku do piątku).
 • Trybs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele).
 • Miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i upoważnia do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.
 • Czas trwania szkolenia wynosi 40 godzin dydaktycznych.
 • Zakres tematyczny szkolenia obejmuje przedstawienie aktualnego stanu prawnego (4 godz.), udzielanie pomocy przedlekarskiej (8 godz.), wyszkolenie strzeleckie (12 godz., w tym strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej), samoobronę i techniki interwencyjne (16 godz.).
 • Szkolenie kończy się zaliczeniem końcowym (zaliczenie przeprowadzone jest przez naszą placówkę kształcenia).
 • Szkolenie można odbyć w trybach: stacjonarnym (dziennym - zajęcia w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 lub w godzinach wieczornych 17.00-21.00) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 8.30-17.30).
 • Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wymagania od uczestników

 • posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane

Szkolenie do egzaminu na pozwolenie na broń

egzanin B

egzamin_na_bron