Pracownik zabezpieczenia technicznego - montaż systemów alarmowych

1350 zł
Czas: 48 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: 8

Zakres kwalifikacji

Uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,

wydanego  (wg wzoru MEN), które uprawnia uczestnika szkolenia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Forma i miejsce realizacji

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez platformę szkoleniową (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • e-learning: rozpoczniesz szkolenie w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
 • kurs dzienny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele) w godz. 8.30-16.30,
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne.

Opis szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.
 • Czas trwania szkolenia wynosi 36 godzin zegarowych (48 godzin dydaktycznych liczonych po 45 minut).
 • Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (dziennej, zaocznej), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.eu
 • Tryb odbycia szkolenia oraz zakres treści nauczania wybiera uczestnik.
 • Uczestnik kształcenia na odległość (w zależności od potrzeb własnych) może za dodatkową opłatą wziąć udział w warsztatach praktycznych z zakresu montażu, eksploatacji i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu cyfrowej telewizji dozorowej (CCTV IP) oraz/lub systemu kontroli dostępu (SKD).
 • Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia (wg wzoru MEN), które uprawnia uczestnika szkolenia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • Istnieje możliwość (opcja dodatkowo płatna) uzyskania Zaświadczenia (Certyfikatu) w języku angielskim i/lub niemieckim.
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1350,00 zł brutto (cena objęta promocją - płatność jednorazowa),
  • tryb stacjonarny i zaoczny (wykłady + zajęcia praktyczne): 2250,00 zł brutto (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych,
  • opcje dodatkowe (na specjalne życzenie uczestnika szkolenia):
   • wydanie Zaświadczenia (Certyfikatu) w języku angielskim i/lub niemieckim - za dodatkową opłatą,
   • udział w dodatkowych zajęciach praktycznych (8 godzin dydaktycznych) - za dodatkową opłatą.

Tematyka

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Zajęcia praktyczne z montażu systemów alarmowych

DSC00560

DSC00084

Zobacz też wyższe zakresy szkolenia: II, III, IV, V

 • Zakres II zawiera w sobie Zakres I oraz rozszerzenie tematyczne stanowiące Zakres wyższy, czyli II.

  • Uczestnik uzyskuje potwierdzenie nabycia kwalifikacji w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4,w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

 • Zakres III zawiera w sobie Zakres I oraz rozszerzenie tematyczne stanowiące Zakres wyższy, czyli III.

  • Uczestnik uzyskuje potwierdzenie nabycia kwalifikacji w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

 • Zakres IV zawiera w sobie Zakresy od I do III oraz rozszerzenie tematyczne stanowiące Zakres wyższy, czyli IV.

  • Uczestnik uzyskuje potwierdzenie nabycia kwalifikacji w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

 • Zakres V zawiera w sobie Zakresy od I do IV oraz rozszerzenie tematyczne stanowiące Zakres najwyższy, czyli V.

  • Uczestnik uzyskuje potwierdzenie nabycia kwalifikacji w zakresie administrowania, projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania + sporządzanie planów ochrony obiektów chronionych systemami zabezpieczeń technicznych.

Twoje szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Akredytacja

 

Kurs posiada akredytację
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

akredytacja zko

decyzja nr KO.III.110/12/2011.EK

 

Zazwyczaj kursy to tablica, rzutnik i szkoleniowiec. Tu jest inaczej, jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam całą kadrę szkoleniowców.

Uczestniczyłem już w wielu szkoleniach, ale sprowadzały się tak naprawdę do reklamowania produktów. Dopiero tu miałem możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach.