Wybierz interesujące Cię szkolenie

1350 zł
Czas: 48 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: 8

Pracownik zabezpieczenia technicznego - montaż systemów alarmowych

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania.
1450 zł
Czas: 48 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 2!

Pracownik zabezpieczenia technicznego - montaż systemów alarmowych + Norma Obronna

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania.
1580 zł
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Czas: 64 godz.
Miejsc: 6

Pracownik zabezpieczenia technicznego - projektowanie i montaż systemów alarmowych

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania.
1760 zł
Czas: 64 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Pracownik zabezpieczenia technicznego - projektowanie i montaż + Norma Obronna

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania.
1980 zł
Czas: 64 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 0!

Pracownik zabezpieczenia technicznego - aministrowanie, projektowanie i montaż

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują administrowanie, projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatację, konserwację i naprawy w miejscach ich zainstalowania + sporządzanie planów ochrony.
1600 zł
Czas: 48 godz.
Miejsc: Ostatnie 4!

Pracownik zabezpieczenia technicznego - zabezpieczenia mechaniczne

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Treści nauczania obejmują montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatację, konserwację, naprawy i awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (stacjonarnie lub e-learning) lub w małych grupach szkoleniowych (w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych).