Szkolenie na licencję detektywa - tryb dzienny

2690 zł
Czas: 50 godz.
Forma: stacjonarnie
Miejsc: 6

Zakres kształcenia

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego bez dodatkowych egzaminów otrzymanie licencji detektywa.

Forma, tryb i miejsce realizacji zajęć

 • forma zajęć: wykłady,
 • tryb dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
 • tryb wieczorowy - zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 17.00-21.00,
 • miejsce realizacji zajęć: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis szkolenia

 • Czas trwania szkolenia wynosi 51 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć programowych i 1 godzina zaliczenia końcowego szkolenia.
 • Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1638).

Wymagania od kandydatów

Wymagania dla osób ubiegających się o licencję detektywa:

 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie może być zwolniony dyscyplinarnie z Policji, SG, ABW, AW, BOR, WP, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w ciągu ostatnich 5 lat,
 • kandydat powinien posiadać pozytywną opinię komendanta Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (opinii nie wymaga się do udziału w szkoleniu),
 • kandydat powinien posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności określonych dla usług detektywistycznych stwierdzoną orzeczeniem lekarskim (orzeczenie lekarskie nie jest wymagane do udziału w szkoleniu).

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Twoje szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Składamy podziękowania dla całego zespołu szkoleniowców i kierownictwa za profesjonalizm w prowadzeniu szkoleń na licencję detektywa.