Kurs strzelecki wraz ze szkoleniem do egzaminu na pozwolenie na broń

1040 zł
Czas: 16 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: 6

Zakres szkolenia

Kurs strzelecki wraz z przygotowaniem do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń” / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”.

Forma, miejsce i czas realizacji

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia stacjonarne):

 • tryb dzienny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele) w godz. 9.30-16.30,
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne,
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie,
 • czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

Ramowy program szkolenia

Zajęcia teoretyczne obejmują:

 1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów dotyczących posiadania i używania broni:
  • Przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
  • Przepisy Kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią.
  • Przepisy dotyczące regulaminu strzelnic.
 2. Budowę, działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej (na wybranych przykładach).
 3. Podstawy celnego strzelania.
 4. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:
  • zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
  • zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.
 5. Przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.
 6. Rozwiązywanie testów próbnych.

Zajęcia praktyczne obejmują:

 1. Nabycie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni.
 2. Naukę postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie.
 3. Określanie części broni.
 4. Techniki posługiwania się bronią palną:
  • techniki szybkiego sięgania po broń palną;
  • przyjmowanie postaw strzeleckich, przemieszczanie się i zwroty z bronią palną;
 5. Strzelanie z broni palnej:
  • strzelanie z pistoletu (do wyboru: Glock 17 / P-83 / Walther P-99);
  • strzelanie z rewolweru;
  • strzelanie z pistoletu maszynowego PM-98 Glauberyt;
  • strzelanie z karabinka kbk AKMS;
  • strzelanie ze strzelby gładkolufowej Mossberg lub UZKON-TRX.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Twoje szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Egzamin zdałem za pierwszym razem. Polecam