Szkolenie z posługiwania się paralizatorem elektrycznym

500 zł
Czas: 16 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning
Miejsc: 6

Zakres szkolenia

Szkolenie w zakresie nabycia wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz nabycia wiedzy na temat warunków ubiegania się o pozwolenie lub dopuszczenie do posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA - wraz z przygotowaniem do złożenia egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Pozwolenia na broń” / „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”.

Forma, miejsce i czas realizacji

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia stacjonarne):

 • tryb dzienny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele) w godz. 9.30-16.30,
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne,
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie,
 • czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

Ramowy program szkolenia

Zajęcia obejmują:

 1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
  • warunków posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizatorów elektrycznych) w świetle ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
  • użycia i wykorzystania paralizatorów elektrycznych jako środka przymusu bezpośredniego w świetle ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
  • obrony koniecznej oraz odpowiedzialności karnej w razie przekroczenia jej dopuszczalności w świetle ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
 2. Budowa i właściwości paralizatorów elektrycznych na wybranych przykładach:
  • zasada działania paralizatora elektrycznego;
  • obsługa i użycie paralizatora elektrycznego;
  • skutki działania paralizatora elektrycznego na osobę obezwładnianą;
  • przyczyny braku działania paralizatora elektrycznego i sposoby ich usuwania;
  • zasady utrzymywania paralizatora elektrycznego w stałej sprawności technicznej.
 3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z paralizatorem elektrycznym.
 4. Techniki posługiwania się paralizatorem elektrycznym na wybranym przykładzie:
  • sposób noszenia i dobycia paralizatora elektrycznego;
  • przyjmowanie postaw obronnych (interwencyjnych) względem osoby obezwładnianej, przemieszczanie się i zwroty z paralizatorem elektrycznym;
  • użycie paralizatora elektrycznego z przyłożenia - ćwiczenia praktyczne na manekinie treningowym.
 5. Postępowanie po użyciu paralizatora elektrycznego wobec osoby .

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Twoje szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Egzamin zdany, legitymacja odebrana. Dzięki za szkolenie - bardzo się przydało.