Bezpieczeństwo w miejscu pracy z elementami samoobrony - pracowników socjalnych i innych

220 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do różnorakich grup zawodowych (pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie w ramach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych; pracowników, zagrożonych agresywną postawą ze strony osób trzecich ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe, np. urzędnicy, komornicy, taksówkarze, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, nauczyciele, kontrolerzy biletów komunikacji miejskiej, ratownicy medyczni, bankowcy, kasjerzy, pracownicy działów obsługi interesanta, prywatni detektywi itp.). Obejmuje ono swoim zakresem zagadnienia dotyczące: rozpoznawania potencjalnego zagrożenia, funkcjonowania człowieka w sytuacjach zagrożenia, pożądanego sposobu postępowania w takich sytuacjach (m.in.: pokonywanie strachu, unikanie agresji, skuteczna obrona), warunków działania w stanie obrony koniecznej i stanie wyższej konieczności, a także odpowiedzialności w razie przekroczenia ich dopuszczalności.

Opis szkolenia

 • szkolenie jest realizowane na zlecenie instytucji państwowych oraz firm prywatnych (pracodawców),
 • zajęcia są prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych stanowiących elementy samoobrony, które zastosować można w obronie koniecznej,
 • grupy szkoleniowe mogą obejmować do 30 osób,
 • czas trwania zajęć wynosi od 4 do 8 godzin - treści nauczania i dobór technik obrony dostosowuje się do charakteru pracy i przewidywanych zagrożeń dla określonej grupy zawodowej,
 • miejscem realizacji zajęć jest miejsce pracy lub sala szkoleniowa (wg ustaleń z zamawiającym),
 • koszt uczestnictwa: 220,00 zł brutto od jednej osoby biorącej udział w szkoleniu.

Zakres szkolenia - przykład

Wykład:

 • rozpoznawanie sytuacji potencjalnego zagrożenia na stanowisku pracy ze strony osób trzecich,
 • pożądany sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia przemocą (psychiczną i fizyczną),
 • zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej,
 • warunki działania w stanie obrony koniecznej i w stanie wyższej konieczności, a także odpowiedzialność w razie przekroczenia ich dopuszczalności.

Ćwiczenia praktyczne (w miejscu pracy lub w sali szkoleniowej):

 • przyjęcie postawy obronnej (w pozycji stojącej i siedzącej np. przy biurku),
 • miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania,
 • sposoby zadawania ciosów odpierających napaść fizyczną oraz sposoby ich unikania i blokowania,
 • uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru,
 • uwalnianie się z obchwytów tułowia,
 • obrona przed obchwytem głowy, chwytem za włosy i duszeniem,
 • zachowanie obronne w sytuacjach zagrożenia niebezpiecznymi przedmiotami (np. nóż, pistolet, ręczny miotacz gazu, paralizator elektryczny),
 • unikanie ataku z odległości np. przed oblaniem nieznaną substancją,
 • podstawowe sposoby obezwładniania osoby za pomocą dźwigni,
 • wzajemne współdziałanie pracowników w niebezpiecznych sytuacjach prowadzące do uniknięcia zagrożenia i obezwładnienia napastnika.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).