Kurs samoobrony (zakres pierwszy)

600 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Zakres kursu

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki, dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy.

Zakres ćwiczeń

Postawy i poruszanie się w walce

 • pozycja z gardą (pozycja walki) – uniwersalność jej zastosowania w walce,
 • rodzaje postaw aktywnych do interwencji (wyczekująca – ręce opuszczone, uniesione),
 • poruszanie się w przód, tył i w bok,
 • obroty ciała i zejścia z linii ataku.

Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania

 • cios prosty,
 • cios sierpowy i jego odmiany,
 • sposoby zadawania ciosów prostych i sierpowych w ruchu oraz sposoby ich unikania, parowania i blokowania,
 • kopnięcia frontalne (do przodu i do tyłu),
 • kopnięcia okrężne (sierpowe) i boczne,
 • sposoby blokowania i unikania kopnięć.

Chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych

 • mechanizm tworzenia podstawowych dźwigni, chwyty transportowy,
 • sposób podejścia do przeciwnika oraz uchwycenia ramienia do dźwigni,
 • wykonywanie chwytów transportowych za pomocą dźwigni łokciowej przez nacisk z góry; „wysoki łokieć”; podparcie na przedramieniu.

Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń

 • uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru (uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru przez zrywanie, zbicia i uderzenia; uwalnianie się z chwytów za ubiór technikami dźwigni, uderzeń i kopnięć prowadzącymi do obezwładnienia napastnika).

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny):

 • tryb dzienny: wybrane dni tygodnia (od poniedziałku do piątku),
 • tryb zaoczny: weekendowo (sobota lub niedziela),
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Grupa docelowa

Kurs kierowany jest do osób dorosłych, które nie tylko chcą nabyć umiejętności samoobrony, ale również uzyskać wiedzę w zakresie:

 • rozpoznawania sytuacji potencjalnego zagrożenia przemocą,
 • funkcjonowania człowieka w sytuacjach zagrożenia,
 • pożądanego sposobu postępowania w takich sytuacjach (pokonywanie strachu, unikanie agresji, skuteczna obrona, pewność siebie),
 • warunków działania w stanie obrony koniecznej i stanie wyższej konieczności, a także o odpowiedzialności w razie przekroczenia ich dopuszczalności.

Opis kursu

 • Czas trwania kursu wynosi 10 godzin.
 • Zajęcia prowadzone są w małych grupach szkoleniowych.
 • Zajęcia na specjalne zlecenie mogą być prowadzone w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty).
 • Kurs realizowany jest na różnych poziomach nauczania zależnie od umiejętności ćwiczących.
 • W ofercie dostępne są kolejne zakresy kursu: drugi i trzeci.
 • Koszt uczestnictwa:
  • 600,00 zł brutto - nauka w grupie szkoleniowej,
  • nauka w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty): 80,00 zł brutto za godzinę zajęć.
 • Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
 • Zajęcia realizowane są w formie rekreacji ruchowej stanowiącej aktywność fizyczną podejmowaną dla wypoczynku, odnowy sił psychofizycznych i utrzymania sprawności fizycznej oraz dobrego stanu zdrowia.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).