Kurs samoobrony (zakres rozbudowany)

1200 zł
Czas: 60 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres kursu

Kurs pozwoli Ci nabyć wiedzę i umiejętności na tyle, aby będąc w domu, na ulicy, w pracy, w szkole lub innym miejscu publicznym nie czuć się osobą bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec Ciebie przemocy.

Jakich technik się nauczysz?

Zaproponujemy Ci ponad 100 technik umożliwiających odparcie ataku ze strony agresywnej osoby (napastnika), w tym:

 • Przyjęcia bezpiecznych postaw obronnych oraz zasad zachowania i poruszanie się w walce.
 • Zadawania uderzeń i ciosów odpierających napaść fizyczną oraz sposobów ich unikania i blokowania.
 • Uwalniania się z chwytów (za ręce, części ubioru, włosy), obchwytów (tułowia, głowy) oraz duszeń i sposobów przeciwdziałania próbom zastosowania takich ataków wobec Ciebie.
 • Wykonywania dźwigni na kończyny górne agresywnej osoby (napastnika) oraz wykorzystania ich w samoobronie.
 • Obezwładniania agresywnej osoby (napastnika), w tym poprzez naciski, chwyty, uderzenia, kopnięciawykonywane na miejsca wrażliwe na ciele człowieka oraz dźwignie wykonywane na kończyny górne.
 • Zachowania obronnego w sytuacjach zagrożenia użycia przez agresywną osobę (napastnika) wobec Ciebie niebezpiecznego narzędzia (np. noża, pałki i wielu innych przedmiotów).
 • Sprowadzanie do parteru agresywnej osoby (napastnika) z wykorzystaniem: dźwignie, podcięć, chwytów za głowę lub nogi.
 • Bezpiecznego upadania, w tym po nagłym i silnym pchnięciu przez agresywną osobę (napastnika).
 • Sposobów doprowadzenia do wskazanego miejsca oraz przytrzymania na miejscu zdarzenia obezwładnionej agresywnej osoby (napastnika) do czasu przyjazdu Policji.

Ponadto:

 • Zapoznamy Cię z warunkami działania w stanie obrony koniecznej i w stanie wyższej konieczności, a także z odpowiedzialnością w razie przekroczenia ich dopuszczalności.

Zakres ćwiczeń

Przyjęcie postawy obronnej oraz poruszanie się w walce

 • rodzaje postaw aktywnych do interwencji (wyczekująca – ręce opuszczone, uniesione),
 • postawa z gardą (pozycja walki) – uniwersalność jej zastosowania w walce,
 • poruszanie się w przód, tył i w bok,
 • obroty ciała i zejścia z linii ataku.

Techniki uderzeń, pchnięć, kopnięć i ciosów oraz sposoby ich unikania i blokowania

 • uderzenia, pchnięcia, kopnięcia oraz zadawanie ciosów w walce obronnej (cios prosty, cios sierpowy i jego odmiany),
 • zadawanie ciosów prostych i sierpowych w ruchu oraz sposoby ich unikania i blokowania,
 • sposoby blokowania i unikania kopnięć.

Wykonywanie dźwigni na kończyny górne oraz wykorzystania ich w samoobronie

 • mechanizm tworzenia podstawowych dźwigni oraz sposoby uchwycenia ramienia do dźwigni,
 • wykonywanie dźwigni na nadgarstek, łokieć i bark oraz łączenie tych dźwigni (nadgarstek i łokieć, łokieć i bark, nadgarstek oraz łokieć i bark).

Bezpieczne sposoby upadania, w tym po nagłym i silnym pchnięciu przez agresywną osobę (napastnika)

 • pady i przewroty – techniki podstawowe:
  • pad w tył, w bok i do przodu,
  • pad w przód i w tył z przewrotem,
 • łączenie technik padania z postawami do walki obronnej.

Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania

 • miejsca wrażliwe na ciele człowieka – jako punkty ataku w walce obronnej,
 • podstawowe techniki nacisków i chwytów na miejsca wrażliwe,
 • podstawowe techniki uderzeń i kopnięć w miejsca wrażliwe,
 • wybrane sposoby obezwładniania poprzez naciski, chwyty, uderzenia, kopnięcia oraz dźwignie wykonywane na kończyny górne (obezwładnianie za pomocą dźwigni nadgarstkowej, łokciowej oraz łokciowo-barkowej).

Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń

 • uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru:
  • uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru przez zrywanie, zbicia i uderzenia,
  • uwalnianie się z chwytów za ubiór technikami dźwigni, uderzeń i kopnięć prowadzącymi do obezwładnienia napastnika,
 • uwalnianie się z obchwytów tułowia:
  • przeciwdziałanie obchwytom tułowia podczas ataku z przodu i z tyłu,
  • uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu i z tyłu przy rękach obchwyconych i nieobchwyconych,
 • obrony przed obchwytami głowy i duszeniem:
  • sposoby przeciwdziałania próbom obchwytu głowy lub duszenia z zastosowaniem techniki zbić i uderzeń stopujących,
  • obrona przed obchwytem głowy i duszeniem technikami dźwigni prowadzącymi do obezwładnienia napastnika,
  • sposoby obrony przez obchwytem głowy i duszeniem technikami uderzeń i kopnięć.

Obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem

 • zachowania obronne podczas ataku nożem i innymi niebezpiecznym przedmiotem:
  • rodzaje ataków nożem i niebezpiecznym przedmiotem oraz najprostsze formy zachowań przeciwdziałających tym atakom,
  • możliwość i formy obrony przed atakiem nożem i niebezpiecznym przedmiotem w zależności od dystansu do atakującego,
  • typowe błędy osoby broniącej się, umożliwiające napastnikowi atak nożem lub niebezpiecznym przedmiotem,
 • techniki obronne przed atakiem nożem i niebezpiecznym przedmiotem.

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (w dużych grupach szkoleniowych):

 • tryb zaoczny: weekendowo (sobota i niedziela),
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Grupa docelowa

Kurs kierowany jest do osób dorosłych, które nie tylko chcą nabyć umiejętności samoobrony, ale również uzyskać wiedzę w zakresie:

 • rozpoznawania symptomów zagrożenia przemocą,
 • sposobów zachowania się w sytuacjach zagrożenia, jako sytuacjach trudnych i stresujących (pokonywania strachu, unikania agresji, skutecznej obrony, pewności siebie),
 • technik samoobrony, a przez to poczucia pewności siebie i zdolności do reagowania na zaistniałe zagrożenia.

Zapraszamy:

 • Panie i Panów,
 • Pary (małżeństwa, mamę/tatę z córką/synem, chłopaka z dziewczyną, koleżanki/kolegów),
 • młodzież.

Opis kursu

 • Czas trwania kursu wynosi 60 godzin dydaktycznych (liczonych po 45 minut).
 • Zajęcia są prowadzone w blokach stanowiących wielokrotność czasu jednostki dydaktycznej (do 4 godzin dydaktycznych w jednym dniu).
 • Ubiór uczestników podczas zajęć: dowolny sportowy.
 • Kurs realizowany jest na różnych poziomach nauczania zależnie od umiejętności ćwiczących.
 • Zajęcia na specjalne zlecenie mogą być prowadzone w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty).
 • Kurs obejmuje podstawowy poziom nauczania. W ofercie dostępne są kolejne poziomy kursu: I, II i III.
 • Koszt uczestnictwa:
  • 1200,00 zł brutto - nauka w grupie szkoleniowej,
  • nauka w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty): 80,00 zł brutto za godzinę zajęć.
 • Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
 • Zajęcia realizowane są w formie rekreacji ruchowej stanowiącej aktywność fizyczną podejmowaną dla wypoczynku, odnowy sił psychofizycznych i utrzymania sprawności fizycznej oraz dobrego stanu zdrowia.
 • Uczestnicy po ukończeniu kursu uzyskują Certyfikat potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie stosowania technik samoobrony na poziomie podstawowym.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).