Kurs samoobrony dla Pań

500 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres kursu

Kurs samoobrony dla kobiet (dziewcząt) oparty na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Nauczysz się, jak będąc w domu, na ulicy, w szkole lub innym miejscu publicznym nie czuć się bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec Ciebie przemocy.

Czas trwania, forma i miejsce realizacji

 • Czas trwania: 10 godzin.
 • Tryb dzienny: od poniedziałku do piątku.
 • Tryb zaoczny: weekendowo (sobota i niedziela).
 • Formy:
  • otwarta – dostępne dla wszystkich chętnych (zajęcia w grupie); udział w nich jest dobrowolny, choć również na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników pokrywając część kosztów uczestnictwa,
  • zamknięta – organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu (np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, członków organizacji), na szkolenia tego typu uczestnicy są kierowani przez organizatora (pracodawcę),
  • indywidualna – nauka w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty) - jest to proces, który pomaga rozwijać umiejętności i osiągać lepsze wyniki, dzięki rzetelnej ocenie, ukierunkowanej praktyce i informacji zwrotnej.
 • Miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Grupa docelowa

Kurs kierowany jest do kobiet (dziewcząt), które nie tylko chcą nabyć umiejętności samoobrony, ale również uzyskać wiedzę w zakresie:

 • rozpoznawania sytuacji potencjalnego zagrożenia przemocą,
 • funkcjonowania człowieka w sytuacjach zagrożenia,
 • pożądanego sposobu postępowania w takich sytuacjach (pokonywanie strachu, unikanie agresji, skuteczna obrona, pewność siebie),
 • warunków działania w stanie obrony koniecznej i stanie wyższej konieczności, a także o odpowiedzialności w razie przekroczenia ich dopuszczalności.

Opis kursu

 • Zajęcia prowadzone są w małych grupach szkoleniowych.
 • Zajęcia na specjalne zlecenie mogą być prowadzone w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty).
 • Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdej uczestniczki, bez względu na jej predyspozycje ruchowe i wiek.
 • Koszt uczestnictwa:
  • 500,00 zł brutto - nauka w grupie.
  • 800,00 zł brutto - nauka w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty).

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).