Praktyki instruktorskie

950 zł
Czas: 20 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres praktyki

Praktyka obejmuje: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktora, samodzielne demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorowi podczas zajęć, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć.

Zakres technik samoobrony

Postawy i poruszanie się w walce, w tym:

 • pozycja z gardą (pozycja walki) – uniwersalność jej zastosowania w walce,
 • rodzaje postaw aktywnych do interwencji (wyczekująca – ręce opuszczone, uniesione),
 • poruszanie się w przód, tył i w bok,
 • obroty ciała i zejścia z linii ataku.

Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania, w tym:

 • cios prosty,
 • cios sierpowy i jego odmiany,
 • sposoby zadawania ciosów prostych i sierpowych w ruchu oraz sposoby ich unikania, parowania i blokowania,
 • kopnięcia frontalne (do przodu i do tyłu),
 • kopnięcia okrężne (sierpowe) i boczne,
 • sposoby blokowania i unikania kopnięć.

Pady i przewroty w walce wręcz, w tym:

 • pady i przewroty – techniki podstawowe (pad w tył, w bok i do przodu; pad w przód i w tył z przewrotem),
 • pady i przewroty – techniki sytuacyjne (łączenie technik padania z postawami do walki obronnej; techniki padania i przewrotów z przedmiotami: pałką, bronią itp.).

Rzuty przez biodro oraz podcięcia zewnętrzne i ich odmiany, w tym:

 • rzut przez biodro i jego odmiany (rzut przez biodro – technika podstawowa; łączenie rzutu przez biodro z formami unieruchamiania na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem; odmiana rzutu przez biodro z chwytem za głowę przeciwnika),
 • rzut przez podcięcie zewnętrzne (rzut przez podcięcie zewnętrzne – technika podstawowa; łączenie rzutu przez podcięcie zewnętrzne z formami unieruchamiania na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem),
 • obalanie.

Chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych, w tym:

 • mechanizm tworzenia podstawowych dźwigni, chwyty transportowe,
 • sposób podejścia do przeciwnika oraz uchwycenia ramienia do dźwigni,
 • wykonywanie chwytów transportowych za pomocą dźwigni łokciowej przez nacisk z góry; „wysoki łokieć”; podparcie na przedramieniu,
 • chwyt transportowy poprzez dźwignię łokciowo-barkową,
 • chwyt transportowy poprzez dźwignię nadgarstkową.

Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń, w tym:

 • uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru (uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru przez zrywanie, zbicia i uderzenia; uwalnianie się z chwytów za ubiór technikami dźwigni, uderzeń i kopnięć prowadzącymi do obezwładnienia napastnika),
 • uwalnianie się z obchwytów tułowia (przeciwdziałanie obchwytom tułowia podczas ataku z przodu i z tyłu; uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu przy rękach obchwyconych i nieobchwyconych; uwalnianie się z obchwytów tułowia z tyłu przy rękach obchwyconych i nieobchwyconych),
 • obrony przed obchwytami głowy i duszeniem (sposoby przeciwdziałania próbom obchwytu głowy lub duszenia z zastosowaniem techniki zbić i uderzeń stopujących; obrona przed obchwytem głowy i duszeniem technikami dźwigni prowadzącymi do obezwładnienia napastnika; sposoby obrony przez obchwytem głowy i duszeniem technikami uderzeń i kopnięć).

Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania, w tym:

 • miejsca wrażliwe na ciele człowieka – jako punkty ataku w walce obronnej i podczas interwencji,
 • punkty presyjne (naciskowe),
 • punkty uderzeń i kopnięć jako cele ataku,
 • podstawowe techniki nacisków i chwytów na punkty wrażliwe w walce obronnej i podczas interwencji,
 • zastosowanie uderzeń i kopnięć w punkty wrażliwe ciała ludzkiego,
 • podstawowe sposoby obezwładniania za pomocą dźwigni (obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowo-barkowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni nadgarstkowej; technika podnoszenia osoby obezwładnionej dźwignią nadgarstkową i łokciowo-barkową),
 • podstawowe sposoby obezwładniania rzutem i duszeniem (obezwładnianie rzutem za nogi, podcięciem lub obaleniem; obezwładnianie przez założenie duszenia z tyłu).

Forma i miejsce realizacji

Praktyki można odbyć w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny):

 • tryb dzienny: wybrane dni tygodnia (od poniedziałku do piątku),
 • tryb zaoczny: weekendowo (sobota lub niedziela),
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis praktyk

 • W praktykach mogą wziąć udział osoby, które są uczestnikami kursów instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.
 • Praktyki obejmują: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktora, samodzielne demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorowi podczas zajęć, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć.
 • Zajęcia w ramach praktyk realizowane są w formie rekreacji ruchowej (w połączeniu z elementami samoobrony) stanowiącej aktywność fizyczną podejmowaną dla wypoczynku, odnowy sił psychofizycznych i utrzymania sprawności fizycznej oraz dobrego stanu zdrowia.
 • Zajęcia prowadzone są zarówno w małych, jak i dużych grupach szkoleniowych.
 • Czas trwania praktyki wynosi nie mniej niż 20 godzin zegarowych.
 • Program praktyki może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Kandydat na praktykę zgłasza się z Dziennikiem praktyk wydanym przez ośrodek prowadzący kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.
 • Koszt uczestnictwa: 350,00 zł brutto.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje na praktyki przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).